Návrh na jmenování znalce

Návrh na jmenování znalce

Krajský soud  v ……………………………..

Navrhovatel:  ………………………..

 

Návrh na jmenování znalce

V souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 513 / 91 Sb. obchodního zákoníku navrhuji soudu, jako zakladatel společnosti s ručením omezeným, jmenování znalce pro účely ocenění nepeněžitého vkladu ……………………do základního kapitálu zakládané obchodní společnosti.

Navrhuji jmenování znalce:   pana …………………

 

 

V …………………..dne ……………………..

 

podpisy