Návrh na pokračování v řízení

NÁVRH NA POKRAČOVÁNÍ V ŘÍZENÍ

(§ 111 odst. 3 o. s. ř.)

 

Okresnímu soudu

v Šumperku

 

ke sp. zn. 21C 80/2004

 

Žalobce:                       ……………………………………

Žalovaná:                     ……………………………………

 

o rozvod manželství

 

Usnesením ze dne 1.9. 2004 bylo řízení o rozvod manželství na návrh účastníků přerušeno. Zlepšení vzájemných vztahů bylo však pouze přechodné. Žalovaná se vrátila k předešlému způsobu života, doma se nezdržuje a veškerý volný čas tráví se svým novým přítelem

Navrhuji proto, aby soud v řízení o rozvod pokračoval.

V Šumperku 3. ledna 2005

 

……………………..

podpis