Vzdání se odvolání

VZDÁNÍ SE ODVOLÁNÍ

(§ 207 o. s. ř.)

 

Okresnímu soudu

v Šumperku

 

ke sp. zn. 21C 80/2004

 

Žalobce:                       Petr Kimla, bytem Šumperk, Pražská 25

Žalovaná:          Růžena Kimlová, bytem Zábřeh, Olomoucká 64/892

 

o rozvod manželství

 

Vzdání se odvolání

 

Okresní soud v Šumperku vyhlásil dne 21. 12. 2004 rozsudek sp. zn. 21C 80/2004, kterým bylo manželství účastníků rozvedeno. Žalobkyně se do protokolu vzdala odvolání. Já jsem si lhůtu k odvolání ponechal. Nyní jsem celou věc znovu uvážil a sděluji soudu, že se vzdávám odvolání proti shora označenému rozsudku.

 

 

V ………………. dne …………………

……………………….