Návrh na vyloučení soudce

NÁVRH NA VYLOUČENÍ SOUDCE (§ 14 odst. 1 o. s. ř.)

Okresnímu soudu v …………………

ke sp. zn. ……………………

Žalobce: ………………………………
Žalovaná: ………………………………

o zaplacení 15 000 Kč s příslušenstvím

Vznáším námitku podjatosti předsedy senátu JUDr. Kamila Urbánka. Žalovaného zastupuje advokát JUDr. Roman Krátký. S ohledem na příbuzenský vztah předsedy senátu JUDr. Urbánka a zástupce žalovaného mám pochybnosti o nepodjatosti předsedy senátu. Navrhuji proto, aby byl z projednávání a rozhodování této věci vyloučen.

Datum

Podpis