Návrh obžalovaného na vyloučení samosoudce z důvodu podjatosti

NÁVRH OBŽALOVANÉHO (OBVINĚNÉHO) NA VYLOUČENÍ SAMOSOUDCE Z DŮVODU PODJATOSTI

Podle § 30 odstavce 1 trestního řádu

V …………….. dne …………….

Okresní soud ……………..

adresa

 

Spisová zn. ………………

Věc:               návrh na vyloučení samosoudce ……………… z vykonávání úkonů v trestním řízení ve věci vedené pod spisovou značkou …………….. u Okresního soudu ……………..

Obžalovaný:           …………….., nar. …………….., trvale bytem …………………., stíhaný pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 221 odstavce 1 a 2 trestního zákona, zastoupený obhájkyní ……………………..

Dne ………………. byla Okresnímu soudu …………….., pod spisovou značkou ………………, doručena obžaloba na mou osobu a to pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 221 odstavce 1 a 2 trestního zákona.

Uvedeného trestného činu jsem se měl podle obžaloby dopustit tím, že jsem dne …………………… měl v bytě v ulici Pražské  …………….. napadnout během hádky poškozeného …………………., datum narození ………………….., nožem a způsobit mu závažná poranění.

Vzhledem ke skutečnosti, že poškozený …………………. je, podle mých informací, synovcem samosoudkyně Okresního soudu …………….., ………………, které byla uvedená trestní věc přidělena, domnívám se, že u samosoudkyně …………………….. vznikají pochybnosti o její nestrannosti při rozhodování v dané věci a je tak, pro vztah k poškozenému, vyloučena z vykonávání úkonů trestního řízení v dané věci.

Z výše uvedených důvodů namítám podjatost samosoudkyně ………………. ve věci vedené pod spisovou značkou …………………. u Okresního soudu …………….., a to z důvodů uvedených v § 30 odstavce 1 trestního řádu a navrhuji její vyloučení z úkonů v uvedené věci.

 

……………..