Oznámení o užívání stavby

Oznámení o užívání stavby otevřete kliknutím zde (.doc)

Oznámení o užívání stavby podle ustanovení § 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),a § 11 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.