Oznámení změny v užívání stavby

Oznámení změny v užívání stavby otevřete kliknutím zde (.doc)

Oznámení změny v užívání stavby podle ustanovení § 127 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 13 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.