Oznámení obžalovaného o zvolení obhájce pro trestní řízení

OZNÁMENÍ OBŽALOVANÉHO (OBVINĚNÉHO)

O ZVOLENÍ OBHÁJCE PRO TRESTNÍ ŘÍZENÍ

Podle § 33 odstavce 1 trestního řádu

 

V …………….., dne ……………

Okresní soud ……………..

adresa

 

Spisová zn. ……………..

 

Věc: oznámení o zvolení obhájce pro trestní řízení

Obžalovaný:           …………….., nar. …………….., trvale bytem …………………., stíhaný pro trestný čin krádeže podle § 247 odstavce 1a 2 trestního zákona

Dne ……………… byla Vašemu soudu, pod spisovou značkou ………………, doručena obžaloba na mou osobu a to pro trestný čin krádeže podle § 247 odstavce 1a 2 trestního zákona.

Tímto Vám oznamuji, že jsem ve výše uvedené trestní věci využil svého práva daného zákonem a v souladu s ustanoveními § 33 odstavce 1 trestního řádu jsem si zvolil za svou obhájkyni ………………………

Spolu s tímto oznámením předkládám v příloze plnou moc zvolené obhájkyně ze dne 14. září 2008.

……………..

Příloha: plná moc ze dne …………………