Plná moc

Plná moc

…………………………………

…………………………………

…………………………………
(dále jen „Zmocnitel“)

tímto zmocňuje

…………………………………

…………………………………

…………………………………

k vedení jednání s obchodním partnerem ………………………………… se sídlem v …………………………………, a v souvislosti s těmito jednáními k uzavírání veškerých dohod a smluv za Zmocnitele.

V ………………………………… dne …………………………………

Zmocnitel: …………………………………

Tuto plnou moc přijímám.

Zmocněnec: …………………………………