Plná moc

Plná moc k zastupování

Zmocňuji tímto Tomáše Malého, bytem Ostrava, Nádražní 2, r. č. 123456/1234 aby mě v plném rozsahu bez jakéhokoli omezení zastupoval a činil za mě mým jménem všechny právní úkony kromě těch, které ze zákona vyžadují zvláštní plnou moc.

V ………… dne……………..

Jméno
Příjmení
Rodné číslo