Uplatnění práva na bezplatné odstranění vady věci

Uplatnění práva na bezplatné odstranění vady věci

Společnosti ………………….
………………………………….
………………………………….

Věc: Uplatnění práva na bezplatné odstranění vady prodané věci

Dne ………………….. jsem koupil ve Vaší prodejně v…………………. .výrobek ……………………..
Na prodané věci se vyskytují vady ………………………………
Proto podle § 622 odst. 1 a § 625 obč. zák. uplatňuji v záruční době právo na odstranění uvedených vad.

V …………………………….

…………………………………….