Žaloba o vrácení půjčených peněz

Žaloba o vrácení půjčených peněz

 

Okresnímu soudu

v …………………….

 

 

Žalobce: ……………………………………….

 

Žalovaný: ……………………………………

 

 

 

Žaloba o ……………………….. Kč s příslušenstvím

 

 

 

I.

Dne ………………… jsem předal žalovanému částku ……………………… Kč a on se zavázal vrátit mi ji do ………………………

Důkaz: 

smlouva o půjčce ze dne ………………..

 

II.

Přestože dohodnutá lhůta uplynula, žalovaný mi do dnešního dne uvedenou částku nezaplatil. Je tedy od …………………………….. v prodlení.

.

 

III.

S ohledem na shora uvedené navrhuji vydání tohoto

 

rozsudku:

 

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ………………………..Kč s 3% úroky z prodlení od ……………………………………… do zaplacení a nahradit mu náklady řízení, vše do 3 dnů od právní moci rozsudku.

 

 

V …………………………

 

…………………………….