Žaloba s eventuálním petitem

ŽALOBA S ALTERNATIVNÍM PETITEM

(§ 79 o. s. ř.)

 

Okresnímu soudu

v Šumperku

 

Žalobkyně:        Marie Petrová, bytem Šumperk, Nemocniční 20

Žalovaný:                      Zdeněk Lhoták, bytem Šumperk, Jiráskova 65

 

o vydání věci, eventuálně zaplacení 11 500 Kč

 

I.

 

V roce prosinci 2003 mě žalovaný požádal o zapůjčení fotoaparátu Minolta DiMAGE Z1, který jsem zakoupila v srpnu 2003. Fotoaparát jsem mu zapůjčila 23.12.2004. Dohodli jsme se se žalovaným, že mi fotoaparát vrátí do 15.1.2004.

Důkaz:  výslech účastníků

doklad o koupi fotoaparátu

 

II.

 

Žalovaný mi dosud fotoaparát nevrátil. Jeho manželka mi sdělila, že fotoaparát se u nich doma pravděpodobně již nenachází. Nejsem si tedy jista, zda žalovaný má můj fotoaparát ještě v držení

Důkaz:  výslech manželky obžalovaného

dopis žalovanému ze dne 10.2.2004 a 15.4.2004

 

III.

 

Navrhuji proto, aby soud vydal tento

 

rozsudek:

 

Žalovaný je povinen vydat žalobci fotoaparát Minolta DiMAGE Z1 do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Pro případ, že žalovaný nemá fotoaparát, navrhuji in eventum, aby žalovanému bylo uloženo mi zaplatit částku 11 500 Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku.

 

Žalovaný je dále povinen nahradit žalobci náklady řízení.

 

 

V Šumperku 3. ledna 2005

                        Marie Petrová