Žaloba s alternativním petitem

ŽALOBA S ALTERNATIVNÍM PETITEM

(§ 79 o. s. ř.)

 

Okresnímu soudu

v Šumperku

 

Žalobkyně:        Marie Petrová, bytem Šumperk, Nemocniční 20

Žalovaný:                      Zdeněk Lhoták, bytem Šumperk, Jiráskova 65

 

o vydání věci nebo zaplacení 11 500 Kč

 

I.

 

V roce prosinci 2003 mě žalovaný požádal o zapůjčení fotoaparátu Minolta DiMAGE Z1, který jsem zakoupila v srpnu 2003. Fotoaparát jsem mu zapůjčila 23.12.2004. Dohodli jsme se se žalovaným, že pokud mu bude fotoaparát vyhovovat, ponechá si jej a do 15.1.2004 mi za něj zaplatí 11 500 Kč. Pokud mu vyhovovat nebude, tak mi jej vrátí.

Důkaz:  výslech účastníků

doklad o koupi fotoaparátu

 

II.

 

Žalovaného jsem v únoru 2004 osobně a posléze doporučeným dopisem vyzvala, ať mi za fotoaparát zaplatí, nebo mi jej vrátí. Žalovaný mi několikrát sdělil, že se dosud nerozhodl

Důkaz:  výslech účastníků

dopis žalovanému ze dne 10.2.2004 a 15.4.2004

 

III.

 

Navrhuji proto, aby soud vydal tento

 

rozsudek:

 

Žalovaný je povinen vydat žalobci fotoaparát Minolta DiMAGE Z1 nebo podle své volby zaplatit žalobci 11 500 Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Žalovaný je dále povinen nahradit žalobci náklady řízení.

 

 

V Šumperku 3. ledna 2005

                        Marie Petrová