Odpor obviněného proti trestnímu příkazu

ODPOR OBVINĚNÉHO PROTI TRESTNÍMU PŘÍKAZU

Podle § 314g a  § 314e trestního řádu

V ……………. dne ……………

Okresní soud ……………..

adresa

 

Spisová zn. ……………..

Věc: odpor obviněného proti trestnímu příkazu spisová zn. …………….. ze dne 12. září 2008

Obviněný:    …………….., nar. …………….., trvale bytem ………………….,

Samosoudce okresního soudu …………….. vydal dne  12. září 2008 trestní příkaz …………….., kterým   mne uznal vinným z trestného činu krádeže podle § 247 odstavce 1 a 2 trestního zákona. Uvedený trestní příkaz mi byl doručen dne 15. září 2008.

Za uvedený trestný čin mi byl uložen trest odnětí svobody v délce trvání 1 roku s podmíněným odkladem jeho výkonu na zkušební dobu dvou let.

Vzhledem ke skutečnosti, že se v uvedené trestní věci cítím nevinen, podávám tímto proti shora uvedenému trestnímu příkazu odpor.

……………..