Výpověď plné moci

Výpověď plné moci

Komu ………………………….

adresa ………………………..

Věc. Výpověď plné moci

Vypovídám Vám tímto plnou moc, kterou jste mi udělil dne ……………………

V ………………..dne ……………………….

adresa ……………………………..