Žaloba s alternativním zmocněním

ŽALOBA S ALTERNATIVNÍM ZMOCNĚNÍM

(§ 79 o. s. ř.)

 

Okresnímu soudu

v Šumperku

 

Žalobkyně:        Marie Petrová, bytem Šumperk, Nemocniční 20

Žalovaný:                      Zdeněk Lhoták, bytem Šumperk, Jiráskova 65

 

o vydání věci

 

I.

 

Po dobu 1 roku jsem žila se žalovaným v jeho bytě v Šumperku. Když jsem se v roce 2004 od něj odstěhovala, zůstal v jeho bytě můj televizor zn. Thomson 20 DM 300, který jsem zakoupila před 3 lety.

Důkaz:  doklad o koupi televizoru

 

II.

 

Žalovanému jsem napsala, že si přijedu pro svůj televizor, on se však setkání vyhýbá a na mé výzvy nereaguje

Důkaz:  dopis žalovanému ze dne 10.10.2004 a 12.11.2004

 

III.

 

Navrhuji, aby soud vydal tento

 

rozsudek:

 

Žalovaný je povinen vydat žalobkyni televizor zn. Thomson 20 DM 300 do 3 dnů od právní moci rozsudku, přičemž této povinnosti se může zprostit tím, že žalobkyni zaplatí 7500 Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Žalovaný je dále povinen nahradit žalobkyni náklady řízení.

 

V Šumperku 3. ledna 2005

                        Marie Petrová