Návrh na zápis výmazu obchodní společnosti z obchodního rejstříku

Návrh na zápis výmazu obchodní společnosti z obchodního rejstříku

 

 

Krajskému soudu v Ostravě

oddělení obchodního rejstříku

Havlíčkovo nábřeží 34

728 81 Ostrava – Moravská Ostrava

 

 

Věc:     Návrh na zápis výmazu společnosti Hračky v.o.s. v likvidaci zapsané v oddílu …….. vložka …… z obchodního rejstříku

 

Dne . . . . . . . . . . . . . . byla skončena likvidace společnosti Hračky v.o.s. v likvidaci rozdělením likvidačního zůstatku mezi společníky, proto

navrhuji

 

provedení následujícího zápisu v obchodním rejstříku: společnost Hračky v.o.s. v likvidaci se vymazává z obchodního rejstříku.

 

 

V………………………  dne . . . . . . . . . . .

                       

 

…………………

likvidátor

 

 

Přílohy (2x):

1.         Účetní závěrka podle § 75 odst. 6 obch. zák.

2.         Zpráva o průběhu likvidace podle § 75 odst. 1 obch. zák.

3.         Seznam společníků podle § 75a odst. 1 obch. zák.