Návrh na změnu zápisu v obchodním rejstříku

Návrh na změnu zápisu v obchodním rejstříku

 

 

Krajskému soudu v Ostravě

oddělení obchodního rejstříku

Havlíčkovo nábřeží 34

728 81 Ostrava – Moravská Ostrava

 

 

Věc:     návrh na změnu zápisu společnosti Hračky v.o.s.

 

 

zapsané v oddílu . . . . vložka . . . . . . . . . obchodního rejstříku

 

Dohodou ze dne . . . . . . . . . . . . . . . . změnili společníci společnosti Hračky v.o.s. společenskou smlouvu v části upravující statutární orgán, proto

 

navrhujeme

 

povolení následujících zápisů do obchodního rejstříků:

 

vymazává se

Statutární orgán:           ………………………………….., r.č. 123456/1234

                                   jedná ve všech věcech společnosti samostatně.

 

zapisuje se

 

Statutárními orgány společnosti jsou:

1.         …………………………., r.č. 123456/1234

2.         …………………………., r.č. 123456/4321

Oba statutární orgány jednají jménem společnosti samostatně, pouze při uzavírání a změně smluv s hodnotou předmětu plnění nad 500 000 Kč jednají oba statutární orgány společně.

 

 

V  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Podpisy

 

Přílohy:

1.         Dohoda o změně společenské smlouvy

2.         Podpisové vzory

3.         Výpisy z Rejstříku trestů